Poznańskie Porozumienie Doktorantów

Skład

Bieżący skład osobowy Rady Poznańskiego Porozumienia Doktorantów:
20151021-IMG_8981
Przewodniczący PPD: mgr Michał Janowski, Akademia Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu

Członkowie Rady:

Imię i nazwisko Jednostka
mgr Marcin Dokowicz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
mgr inż. Iwona Michałowska Politechnika Poznańska
 mgr Michał Janowski Akademia Wychowania Fizycznego  im. E. Piaseckiego w Poznaniu
 – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
mgr Sylwia Piotrowska Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
mgr inż. Anna Kowalska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
mgr inż. Tomasz Pawłowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
mgr Jacek Wróblewski Komisja Doktorantów PAN

Osoby z głosem doradczym:

Imię i nazwisko Jednostka
mgr inż. Katarzyna Stańko Politechnika Poznańska
mgr Remigiusz Chęciński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
mgr Andrzej Szymkowiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
mgr inż. Katarzyna Kluczyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu