Poznańskie Porozumienie Doktorantów

O Nas

Poznańskie Porozumienie Doktorantów (PPD) powstało 7 października 2010 roku w celu reprezentowania środowiska poznańskich doktorantów, wymiany informacji i doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W skład Porozumienia wchodzą przedstawiciele samorządów doktorantów:

? Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego,

? Politechniki Poznańskiej,

? Uniwersytetu Ekonomicznego,

? Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

? Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,

? Uniwersytetu Przyrodniczego,

? Studium Doktoranckiego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (od listopada 2012 roku),

? Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (od października 2013

 

Radę Porozumienia tworzą przewodniczący (lub osoby delegowane) uczelnianych organów wykonawczych samorządów doktorantów oraz przedstawiciel samorządu doktorantów jednostek naukowych. Obecnie pracami Rady PPD przewodniczy mgr inż. Iwona Michałowska z Politechniki Poznańskiej. Funkcję Sekretarza PPD sprawuje mgr Michał Janowski z Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.